AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

JSP Model 2

JSP Model 2


W implementacjach MVC dla Java EE rolę widoku najczęściej pełnią strony JSP, stąd nazwa JSP Model 2, choć czasem wykorzystywana do implementacji widoku jest zamiast JSP np. technologia szablonów dla serwletów Velocity. Kontrolerem jest zawsze serwlet. W zakresie doboru technologii dla modelu jest największa swoboda. Najczęściej model stanowią zwykłe klasy Java lub komponenty EJB.

Na slajdzie pokazano typowy schemat obsługi żądania w modelu JSP Model 2:

1. Przeglądarka wysyła żądanie. Aplikacja jest tak skonfigurowana, że każde żądanie jest kierowane do serwletu – kontrolera.

2. Serwlet – kontroler analizuje żądanie i tworzy wymagane przez żądany widok obiekty klas zewnętrznych. Interakcja kontrolera z modelem może pociągać za sobą interakcję z bazą danych.

3. Serwlet przekazuje sterowanie do odpowiedniego widoku - strony JSP.

4. JSP pobiera dane z obiektów modelu przygotowanych przez kontroler. Obiekty te mogą udostępniać dane pobrane z bazy danych.

5. JSP generuje wynikowy dokument HTML przesyłany do przeglądarki.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>