AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Walidacja danych w ASP.NET

Walidacja danych w ASP.NET


ASP.NET ułatwia walidację danych z formularzy, udostępniając zestaw predefiniowanych kontrolek walidacyjnych w ramach rodziny kontrolek Web Controls. Dostępne kontrolki walidacyjne to:

(a) CompareValidator – do porównania z wartością stałą lub zawartością innej kontrolki;

(b) CustomValidator – do walidacji wg specyficznej logiki aplikacji podanej przez twórcę aplikacji;

(c) RangeValidator – do testowania zawierania się w przedziale;

(d) RegularExpressionValidator – do testowania zgodności z wyrażeniem regularnym;

(e) RequiredFieldValidator – do wymuszenia obowiązkowości pola;

(f) ValidationSummary – do wyświetlania podsumowania wyników walidacji dla całego formularza.

Domyślnie włączona jest walidacja po stronie klienta poprzez automatycznie generowany kod JavaScript. Dzięki temu błędy sygnalizowane są zaraz po opuszczeniu pola, do którego została wprowadzona błędna wartość. Walidację po stronie klienta można wyłączyć ustawiając atrybut walidatora EnableClientScript na „false”. Niezależnie od walidacji po stronie klienta, zawsze odbywa się walidacja po stronie serwera. Zaletą walidacji w JavaScript jest szybka odpowiedź systemu na błędne dane. Nie można jednak polegać jedynie na walidacji w JavaScript, gdyż klient może mieć wyłączoną obsługę skryptów w przeglądarce. Możliwe są też próby modyfikacji kodu JavaScript po stronie klienta.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>