AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Auto Post Back dla listy rozwijanej

Auto Post Back dla listy rozwijanej


Slajd pokazuje przykład wykorzystania mechanizmu Auto Post Back do zwiększenia interaktywności aplikacji pozdrawiającej użytkownika. W dotychczasowej postaci aplikacji, aby zmienić kolor tekstu powitalnego, należało najpierw wybrać żądany kolor z listy rozwijanej, a następnie zatwierdzić formularz przyciskiem. Dzięki modyfikacji przedstawionej na niniejszym slajdzie jawne zatwierdzanie formularza przyciskiem po wybraniu koloru z listy nie będzie już konieczne.

Aby zmiana stanu kontrolki powodowała zatwierdzenie formularza, a przez to natychmiastową obsługę zdarzenia zmiany stanu kontrolki, należy ustawić dla niej wartość atrybutu AutoPostBack na „true” (1). Następnie, konieczne jest oprogramowanie procedury obsługi zdarzenia zmiany stanu kontrolki – w naszym przypadku, dla listy rozwijanej jest to metoda kolor_SelectedIndexChanged() (2). Po dokonaniu powyższych zmian, generowany przez ASP.NET formularz HTML będzie zatwierdzany po zmianie wyboru pozycji z listy, dzięki kodowi JavaScript automatycznie generowanemu przez ASP.NET (funkcja __doPostBack() podpięta do zdarzenia onChange dla listy (3)).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>