AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd37

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

XSL-FO – Przykład (2/2)

XSL-FO – Przykład (2/2)


Slajd przedstawia dokończenie treści dokumentu XSL-FO z poprzedniego slajdu oraz ilustruje sposób jego przetworzenia do formatu odpowiedniego do druku.

Znaczenie wyróżnionego fragmentu dokumentu jest następujące:

6. Drugi blok tekstu dokumentu (element <fo:block>), zawierający w tym wypadku akapit tekstu z objaśnieniem hasła. Tekst ma być przedstawiony czcionką Times o rozmiarze 12 punktów, normalnej grubości, w kolorze czarnym. Tekst ma być wyrównany do lewej i do prawej.


Przykładowy dokument został zawarty w pliku o nazwie xsl-fo.fo. Przygotowanie go do druku, polegające na konwersji do formatu PDF, zostało zrealizowane za pomocą narzędzia FOP. FOP jest uruchamiany w trybie tekstowym z linii poleceń systemu operacyjnego. Pierwszym parametrem jego wywołania jest nazwa źródłowego pliku XSL-FO, a drugim żądana nazwa wynikowego pliku PDF. Efekt transformacji przykładowego dokumentu XSL-FO do postaci PDF został przedstawiony u dołu slajdu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>