AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd38

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Podsumowanie

Podsumowanie


Język CSS jest preferowanym mechanizmem formatowania dokumentów HTML. Język HTML powinien być wykorzystywany do opisu struktury dokumentu, a wszelki opis sposobu prezentacji dokumentu powinien być realizowany poprzez arkusze stylów CSS.

XML jest tekstowym formatem ogólnego przeznaczenia, opartym o znaczniki opisujące zawartość dokumentu. XML jest najczęściej wykorzystywany jako format publikacji danych w Internecie oraz format wymiany i składowania danych.

XHTML to wersja HTML dostosowana do reguł XML. Dokumenty XHTML są poprawnymi dokumentami XML, dzięki czemu są łatwiejsze w przetwarzaniu.

XSL jest językiem do formatowania dokumentów XML. XSL obejmuje trzy części: XSLT, XSL-FO i pomocniczą – XPath. XSLT służy do opisu automatycznej transformacji dokumentu XML do dokumentu o innej strukturze. XSL-FO to słownik znaczników opisujących formatowanie. XSL-FO funkcjonalnie przypomina CSS, ale jest bardziej zorientowany na przygotowywanie dokumentów do druku.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>