AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd36

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

XSL-FO – Przykład (1/2)

XSL-FO – Przykład (1/2)


Slajd przedstawia przykład dokumentu XSL-FO. Jest to prosty dokument zawierający nagłówek i jeden krótki akapit tekstu. Ze względu na rozmiar dokumentu, jego zakończenie zostanie przedstawione i omówione na kolejnym slajdzie.

Znaczenie poszczególnych fragmentów kodu jest następujące:

1. Element główny dokumentu z deklaracją przestrzeni nazw XSL Formatting Objects, wiążącą ją z prefiksem „fo”.

2. Element <fo:layout-master-set> zawiera definicje układów stron wykorzystywanych w dokumencie. W tym wypadku zdefiniowany elementem <fo:simple-page-master> jest tylko jeden układ strony o nazwie „slowniczek”. Jest to prosty układ strony, zawierający tylko jeden region – ciało (element <fo:region-body>). Region ten ze wszystkich stron ma być otoczony marginesem o szerokości 2 cali.

3. Sekwencja stron (<fo:page-sequence>), dla których ma obowiązywać zdefiniowany wyżej układ o nazwie „slowniczek”.

4. Element <fo:flow> stanowiący kontener dla tekstu w dokumencie. W tym wypadku wskazuje, że tekst ma znaleźć się w regionie ciała.

5. Pierwszy blok tekstu dokumentu (element <fo:block>), zawierający w tym wypadku nagłówek z hasłem. Tekst ma być przedstawiony czcionką Helvetica o rozmiarze 16 punktów, pogrubioną, w kolorze niebieskim. Tekst ma być wyrównany do lewej, odstęp po nim ma wynosić 8 punktów.

(ciąg dalszy dokumentu na następnym slajdzie)


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>