AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd35

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Obiekty formatujące XSL-FO

Obiekty formatujące XSL-FO


Obiekty formatujące XSL-FO (ang. XSL Formatting Objects) to język znaczników XML służący do opisu sposobu prezentacji dokumentów XML. XSL-FO wykazuje w zakresie możliwości formatowania dużo podobieństw do CSS (w wersji 2.0 i wyższych), choć składnia obu języków jest zupełnie inna. W porównaniu z CSS, XSL-FO umożliwia bardziej szczegółowe zdefiniowanie formatu dla dokumentów przygotowywanych do druku dzięki konstrukcjom do opisu paginacji, układu poszczególnych stron, itp.

Składnia XSL-FO jest dość skomplikowana, a przy tym niezbyt oszczędna. W związku z tym dokumenty XSL-FO są nieco „rozdmuchane” i trudno się je tworzy „ręcznie”. Dokumenty XSL-FO wg twórców standardu XSL mają być generowane automatycznie w wyniku transformacji XSLT i taka jest też praktyka.

Obecnie XSL-FO jest używany głównie do przygotowywania dokumentów XML do druku, poprzez konwersję do formatu PDF lub PostScript. Na potrzeby publikacji dokumentów XML w Internecie wykorzystywana jest transformacja XSLT do HTML. XSL-FO jest zdecydowanie mniej popularny niż XSLT. Specyfikacja XSL-FO powstała znacznie później niż XSLT i wolniej też pojawiają się narzędzia obsługujące XSL-FO. W związku z małą popularnością XSL-FO pojawiają się nawet pytania, czy ten język jest w ogóle potrzebny, skoro do przygotowywania dokumentów tekstowych do druku w oparciu o format tekstowy (choć nie XML) są inne, od lat doskonalone, narzędzia jak np. TeX.

Narzędzi do przetwarzania XSL-FO jest zaledwie kilka, dwa najpopularniejsze to:

XEP (RenderX) – narzędzie komercyjne (http://www.renderx.com/);

FOP (Apache) – narzędzie open source (http://xmlgraphics.apache.org/fop/).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>