AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd34

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

XSLT – Przykład (3/3)

XSLT – Przykład (3/3)


Slajd przedstawia pozostałą część arkusza stylów, którego początek został przedstawiony na poprzednim slajdzie. Znaczenie poszczególnych fragmentów arkusza stylów jest następujące:

4. Reguła mówiąca, że każde wystąpienie elementu <nazwa> ma być zastąpione przez:

<B>*</B> -,

gdzie w miejscu „*”, ma być umieszczona zawartość tekstowa elementu <nazwa>.

5. Reguła mówiąca, że wystąpienia elementu <symbol> mają nie wpływać na zawartość dokumentu wynikowego. Taka reguła bez ciała jest niezbędna w celu pominięcia w wynikowym dokumencie zawartości elementów <symbol>, ze względu na istnienie domyślnych reguł XSLT, z których jedna mówi, że zawartość elementów, do których nie pasuje żadna reguła jawnie zdefiniowana w arkuszu, ma w formie tekstowej być wyprowadzona na wyjście.

6. Reguła mówiąca, że każde wystąpienie elementu <cena> ma być zastąpione przez:

<I>*</I> PLN,

gdzie w miejscu „*”, ma być umieszczona zawartość tekstowa elementu <cena>.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>