AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd32

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

XSLT – Przykład (1/3)

XSLT – Przykład (1/3)


Slajd przedstawia przykładowy dokument XML, zawierający cennik akcesoriów samochodowych oraz docelowy efekt prezentacji dokumentu w przeglądarce Microsoft Internet Explorer. Formatowanie zostało zrealizowane poprzez transformację XSLT do HTML zdefiniowaną w arkuszu stylów umieszczonym w pliku produkty.xsl. Generowany dokument HTML jest w postaci poprawnie sformułowanego dokumentu XML (XHTML).

Wyróżniony fragment dokumentu to instrukcja przetwarzania, wiążąca z dokumentem arkusz stylów XSL, który ma być wykorzystany do jego transformacji. Atrybut „type” wskazuje typ arkusza stylów. Wg specyfikacji XSL jego wartością powinien być „text/xml”, Internet Explorer spodziewa się jednak niestandardowego typu „text/xsl”. Atrybut „href” wskazuje lokalizację arkusza stylów w formie adresu URL. Jeśli, tak jak w przykładzie, arkusz stylów znajduje się w tym samym folderze/katalogu co formatowany dokument, wystarczy podać samą nazwę pliku.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>