AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd31

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Co widzi procesor XSLT?

Co widzi procesor XSLT?


Dokument XML, ze względu na ograniczenia dotyczące poprawnego zagnieżdżania elementów, może być przedstawiony w formie drzewa. Podstawowa metoda parsowania dokumentu XML generuje w pamięci odpowiadającą mu strukturę drzewiastą. Drzewo zawiera różnego rodzaju węzły, w tym węzły elementów, węzły atrybutów i węzły tekstowe. Na slajdzie pokazano przykładowy dokument XML i odpowiadające mu drzewo będące wynikiem parsowania dokumentu.

Procesory XSLT są wykorzystywane w połączeniu z parserami XML w taki sposób, że procesor XSLT otrzymuje na wejściu drzewo źródłowego dokumentu XML i drzewo arkusza stylów. Wynikiem transformacji XSLT jest początkowo drzewo dokumentu wynikowego, które następnie jest wysyłane na wyjście w formie tekstowej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>