AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd30

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Transformacje XSLT

Transformacje XSLT


Sposoby transformacji dokumentów XML są definiowane w języku XSLT w formie arkuszy stylów. Transformacja realizowana jest przez tzw. procesory XSLT, które wczytują dokument XML oraz arkusz stylów XSLT i generują wyjściowy dokument XML, HTML lub zwykły dokument tekstowy. Na slajdzie przedstawione są dwa typowe scenariusze transformacji XSLT:

1. Pierwszy scenariusz to transformacja w pełni wykorzystująca możliwości standardu XSL w oparciu o współpracę XSLT i XSL-FO. W tym wypadku wynikiem transformacji XSLT źródłowego dokumentu jest dokument XML zawierający znaczniki formatujące XSL-FO. Dokument XSL-FO musi być następnie przetworzony procesorem XSL-FO. Wynikiem działania procesora XSL-FO może być wizualizacja dokumentu na ekranie, wydruk na drukarce lub plik w formacie odpowiednim do druku, typowo PDF.

2. Scenariusz alternatywny to transformacja XSLT do postaci dokumentu HTML. Wygenerowany dokument HTML może odwoływać się do dostarczonego niezależnie arkusza stylów CSS. Jest to wygodna metoda definiowania sposobu prezentacji dokumentów XML w Internecie. Często zamiast HTML generowany jest XHTML, gdyż nie wszystkie procesory XSLT muszą obsługiwać HTML jako format wyjściowy. Określając ten drugi scenariusz jako alternatywny, należy przyznać, że historycznie był on wykorzystywany wcześniej niż scenariusz pierwszy i jest do dziś bardziej powszechny. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że specyfikacja XSLT i narzędzia ją wspierające były dostępne kilka lat wcześniej niż została zatwierdzona specyfikacja XSL-FO. Również dziś wsparcie dla XSLT jest o wiele bardziej powszechne niż dla XSL-FO.

Dostępnych jest wiele procesorów XSLT, zarówno komercyjnych jak i open source. Procesory XSLT są implementowane jako biblioteki dla różnych języków programowania i systemów operacyjnych np. Xalan dla Javy i C++, SAXON dla Javy, MSXML dla systemu Microsoft Windows (dostępny na platformie .NET). Procesory XSLT są również wbudowane w popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Mozilla, Opera).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>