AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd29

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Extensible Stylesheet Language (XSL)


XSL (ang. Extensible Stylesheet Language) to standard do definiowania transformacji i prezentacji dokumentów XML. XSL składa się z 3 części:

1. języka opisu transformacji dokumentów - XSL Transformations (XSLT),

2. języka wyrażeń do wskazywania poszczególnych części dokumentu - XML Path Language (XPath),

3. słownika znaczników do opisu formatowania –XSL Formatting Objects (XSL-FO).

Arkusze stylów są tworzone w języku XSLT i opisują transformację dokumentu źródłowego w dokument z zawartymi informacjami o jego formatowaniu. Formatowanie dokumentu wynikowego może być zrealizowane poprzez umieszczenie w nim (w wyniku transformacji) znaczników XSL-FO. XPath pełni rolę usługową i jest wykorzystywany w konstrukcjach XSLT do adresowania (wyszukiwania) poszczególnych części dokumentu źródłowego. XPath jako język wyrażeń jest wykorzystywany nie tylko w ramach XSL. Stał on się podstawą dla języka zapytań dla danych XML o nazwie XQuery.

Arkusze stylów XSL są dokumentami XML, a więc dokument źródłowy ma ten sam format co arkusz opisujący sposób jego prezentacji (inaczej niż w przypadku HTML i CSS!).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>