AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd28

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Formatowanie dokumentów XML

Formatowanie dokumentów XML


W języku XML znaczniki opisują strukturę i semantykę danych, a nie sposób ich prezentacji. Nie ma w XML predefiniowanych znaczników opisujących formatowanie dokumentu. Ze znacznikami XML nie jest też związany żaden domyślny sposób prezentacji. Edytor czy przeglądarka, w której zostanie otwarty dokument XML, zaprezentuje jego źródło w niezmienionej postaci, ewentualnie wykorzystując różne kolory do podkreślenia składni XML. Przykład dokumentu XML oglądanego w przeglądarce Microsoft Internet Explorer został pokazany na slajdzie. Microsoft Internet Explorer prezentuje dokument XML, uwypuklając składnię kolorami, a ponadto umożliwiając zwijanie i rozwijanie poszczególnych elementów, co ułatwia nawigowanie po dużych dokumentach.

Pożądany sposób prezentacji dokumentu XML określa się poprzez dołączenie do dokumentu arkusza stylów. Arkusze stylów dla XML można wprawdzie tworzyć w omawianym wcześniej języku CSS, ale lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tego celu opracowanego specjalnie dla XML języka XSL. Podstawową przewagą XSL nad CSS jest to, że umożliwia on nie tylko wskazanie sposobu formatowania elementów źródłowego dokumentu XML, ale również transformację jego struktury na potrzeby prezentacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>