AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd27

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

XHTML - Przykład

XHTML - Przykład


Na slajdzie pokazano przykład dokumentu XHTML, ilustrujący różnice składniowe między HTML a XHTML. Różnice podkreślone w przykładzie to:

1. Deklaracja XML (dokumenty XHTML są dokumentami XML).

2. Deklaracja typu dokumentu (z odwołaniem do publicznego DTD opisującego gramatykę XHTML, opublikowanego przez W3C).

3. Wskazanie przestrzeni nazw dla znaczników XHTML (potencjalnie umożliwia użycie w dokumencie znaczników innych języków opartych o XML, z innych przestrzeni nazw).

4. Notacja skrócona dla znacznika bez zawartości.

5. Atrybut w XML musi mieć podaną wartość.

6. Jeśli pojawił się znacznik otwierający element, musi pojawić się również znacznik zamykający ten element. Elementy w dokumencie muszą być poprawnie zagnieżdżone.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>