AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS)


Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, CSS) to mechanizm (a jednocześnie język) służący do definiowania stylu prezentacji dokumentów w Internecie. CSS może być wykorzystany do formatowania dokumentów HTML, XML i XHTML. Od wersji 4.0 specyfikacji języka HTML, CSS jest preferowanym sposobem opisu formy prezentacji dokumentów HTML, a wykorzystywanie do tego celu znaczników HTML i ich atrybutów jest zdecydowanie niezalecane. Język HTML powinien być wykorzystany do zdefiniowania struktury dokumentu, a formatowanie poszczególnych elementów powinno być określone za pomocą CSS.

Formatowanie definiowane jest w tzw. arkuszu stylów (ang. style sheet), mającym postać listy reguł stylistycznych (kolejność reguł ma znaczenie). Arkusz stylów może być zawarty w formatowanym dokumencie lub zapisany w odrębnym pliku. Podstawową zaletą arkuszy stylów w odrębnych plikach jest możliwość związania ich z wieloma dokumentami. Dzięki temu łatwo jest zdefiniować, a następnie w sposób spójny modyfikować formatowanie zbioru dokumentów.

CSS pozwala na specyfikację czcionek, stylu tekstu, kolorów, marginesów, obramowania, stylu linii, położenia elementów, itd. Należy podkreślić, że CSS umożliwia znacznie dokładniejszą kontrolę sposobu wyświetlania elementów, aniżeli sam HTML.

Standard CSS jest ciągle rozwijany. Obecnie (wiosna 2006) obowiązuje wersja CSS2 - będąca rozszerzeniem starszej specyfikacji CSS1 (z drobnymi modyfikacjami). Niestety, nie wszystkie mechanizmy CSS1/CSS2 są zaimplementowane w dostępnych obecnie przeglądarkach, a do tego ciągle zdarzają się drobne różnice między przeglądarkami w sposobie interpretacji reguł CSS. Finalizowane są prace nad CSS2.1 – okrojoną wersją CSS2, pozbawioną opcji niezaimplementowanych w aktualnych przeglądarkach, np. dźwiękowej interpretacji dokumentów (uwzględnionej w powstającym CSS3).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>