AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu


Celem tego i kolejnego wykładu jest przedstawienie podstawowych technologii, które oprócz języka HTML służą do tworzenia interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych.

W ramach niniejszego wykładu w pierwszej kolejności omówione będą arkusze stylów CSS i ich wykorzystanie do formatowania dokumentów HTML. Następnie, w podstawowym zakresie, przedstawiony będzie język XML z uwzględnieniem ogólnej struktury dokumentu, opisu struktury za pomocą DTD i przestrzeni nazw. Kolejne zagadnienie to język XHTML, będący wersją HTML dostosowaną do reguł języka XML. Na zakończenie wykładu przedstawiony będzie język XSL służący do transformowania i formatowania dokumentów XML. Omówione zostaną zarówno część XSL dotycząca transformacji dokumentów (XSLT) jak i część dotycząca opisu sposobu formatowania (XSL-FO).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>