AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dołączanie reguł do dokumentu HTML

Dołączanie reguł do dokumentu HTML


Istnieją trzy sposoby dołączania reguł formatujących CSS do dokumentu HTML. Pierwszy ze sposobów to przygotowanie arkusza stylów w zewnętrznym pliku, a następnie związanie go z dokumentem HTML poprzez umieszczenie w nim odpowiedniego znacznika <LINK>. W tym wypadku ten sam arkusz stylów może być wykorzystany przez wiele dokumentów HTML. Drugi, mniej zalecany sposób polega na zawarciu arkusza stylów wewnątrz dokumentu HTML za pomocą elementu <STYLE> w nagłówku dokumentu (<HEAD>). Trzeci sposób to zawarcie reguły formatującej w definicji elementu za pomocą atrybutu STYLE. Sposób ten można wykorzystać do określania sposobu specyficznego formatowania konkretnego elementu, w uzupełnieniu do ogólnego arkusza stylów związanego z dokumentem.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>