AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd20

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Extensible Markup Language (XML)

Extensible Markup Language (XML)


XML (ang. Extensible Markup Language) to prosty, elastyczny format tekstowy. Formalnie, XML stanowi podzbiór języka Standard Generalized Markup Language (SGML) (ISO 8879:1986). Nie jest więc pomysłem nowym, ale w przeciwieństwie do SGML szybko stał się bardzo popularny i powszechnie wykorzystywany ze względu na znaczące uproszczenie w porównaniu z SGML i zorientowanie na Internet.

XML opisuje klasę obiektów (ang. data objects) nazywanych dokumentami XML. Dokumenty XML zawierają dane i znaczniki. Są więc podobne do dokumentów HTML, ale między HTML i XML istnieją fundamentalne różnice. Znaczniki w XML służą do reprezentacji struktury i znaczenia danych i nie są z nimi związane domyślne reguły prezentacji i formatowania danych (jak w HTML). XML, w przeciwieństwie do HTML, nie posiada predefiniowanego zestawu znaczników o określonym znaczeniu.

Pierwszym założeniem twórców XML było to, aby format był odpowiedni do wykorzystania w Internecie. Kolejne istotne założenia to łatwość w przetwarzaniu maszynowym, czytelność dla człowieka i łatwość tworzenia dokumentów. Wymienione założenia XML z całą pewnością spełnia. W połączeniu z XSL umożliwia przygotowanie danych do publikacji w Internecie z możliwością automatycznej transformacji do różnych formatów prezentacji. XML jest łatwy do przetwarzania w aplikacjach, ze względu do bogactwo bibliotek parserów dla popularnych języków programowania. Jako prosty format tekstowy oparty o znaczniki opisujące znaczenie danych i strukturę dokumentu, jest to format zrozumiały dla człowieka. Tworzenie dokumentów XML jest łatwe zarówno za pomocą edytorów tekstowych (zwykłych i zorientowanych na wsparcie XML) jak i programowo z poziomu aplikacji. Dodatkowo istnieją narzędzia i standardy dotyczące eksportu danych w formacie XML np. z relacyjnych baz danych. W połączeniu z łatwością parsowania, czyni to z XML idealny format wymiany danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>