AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd21

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zastosowania XML

Zastosowania XML


Pierwszym planowanym zastosowaniem XML było publikowanie danych w Internecie. XML spełnia to zadanie w połączeniu z językiem XSL, dotyczącym transformacji i formatowania dokumentów XML. XML nie jest w stanie wyprzeć języka HTML, ale jest dobrym rozwiązaniem gdy te same dane mają być publikowane na wiele sposobów, w tym w Internecie, w postaci dokumentów HTML. W tym wypadku dane do publikacji mogą być przygotowane w formie dokumentów XML, a sposób ich prezentacji w różnej formie może być opisany w języku XSL.

Najważniejszym obecnie zastosowaniem XML jest jednak wymiana danych między systemami i aplikacjami. XML ze względu na łatwość programowego generowania dokumentów oraz później ich parsowania w aplikacji jest wręcz idealnym formatem wymiany danych i w związku z tym w dużym stopniu wyparł z rynku inne, konkurencyjne w tym zakresie rozwiązania. XML jest wykorzystywany zarówno do wymiany danych między aplikacjami poprzez sieć Internet jak i off-line na zasadzie eksportu danych do pliku i następnie importowania go do innego systemu.

Zyskującym na znaczeniu w ostatnich latach zastosowaniem formatu XML jest wykorzystanie go jako formatu składowania danych w bazach danych. Po pierwsze, XML umożliwia reprezentację danych o strukturze określonej nie tak ściśle jak wymagają tego relacyjne i obiektowe bazy danych (tzw. danych semistrukturalnych). Po drugie, powszechność istniejących dokumentów XML stworzyła zapotrzebowanie na składowanie i przeszukiwanie kolekcji dokumentów XML. Składowanie danych XML w postaci XML pozwala uniknąć kosztu transformacji danych XML przy wstawianiu ich i pobieraniu do/z bazy danych.

Mówiąc o zastosowaniach XML nie można zapomnieć o jego powszechnym wykorzystaniu jako formatu plików konfiguracyjnych różnego rodzaju aplikacji i narzędzi. Zalety XML w tym obszarze zastosowań to czytelność dla człowieka i łatwość parsowania w aplikacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>