AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Specyficzność reguł

Specyficzność reguł


Współczynnik specyficzności (ang. specificity) wyznaczany jest dla selektora reguły i uwzględnia:

(a) czy do wskazania elementu wykorzystany jest selektor czy atrybut STYLE,

(b) liczbę identyfikatorów w selektorze,

(c) liczbę innych atrybutów i pseudo-klas w selektorze,

(d) liczbę nazw elementów i pseudo-elementów w selektorze.

Współczynnik ma postać liczby (a)(b)(c)(d) w systemie o odpowiednio dużej podstawie.

U dołu slajdu pokazany został przykład wyznaczenia wartości współczynnika specyficzności dla złożonego selektora reguły. Ponieważ przykładowy selektor zawiera trzy nazwy elementów i jedną nazwę klasy, jego współczynnik specyficzności wynosi 13.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>