AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm kaskady

Algorytm kaskady


Slajd przedstawia kompletny algorytm kaskady determinujący ostateczną wartość właściwości danego elementu. W pierwszym kroku znajdowane są wszystkie deklaracje odnoszące się do elementu. Następnie znalezione deklaracje są sortowane wg oznaczenia ważności i pochodzenia. W rosnącym porządku następują po sobie kolejno: deklaracje przeglądarki, normalne deklaracje użytkownika, normalne deklaracje autora, ważne deklaracje autora, ważne deklaracje użytkownika. W kroku trzecim reguły o tej samej ważności i tym samym pochodzeniu są sortowane wg współczynnika specyficzności. Ideą stojącą za współczynnikiem specyficzności jest preferowanie reguł, których selektory w sposób bardziej szczegółowy wskazują dany element (szczegółowy sposób wyznaczania wartości współczynnika na następnym slajdzie). Ostatecznie, jeśli dwie deklaracje mają jednakowe pochodzenie, ważność i specyficzność, decyduje kolejność reguł. Wygrywa reguła wyspecyfikowana jako ostatnia, przy czym przyjmuje się, że reguły z zaimportowanych arkuszy poprzedzają reguły z bieżącego arkusza.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>