AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd17

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Kaskada

Kaskada


Rozwinięcie skrótu CSS to „kaskadowe arkusze stylów”. Termin „kaskada” dotyczy wzajemnej interakcji reguł stylistycznych pochodzących z trzech możliwych źródeł:

1. reguły autora – zdefiniowane w dokumencie lub arkuszu stylów, do którego dokument się odwołuje;

2. reguły użytkownika – w zależności od przeglądarki dostarczane przez użytkownika w formie pliku lub poprzez interaktywne ustawienie preferencji stylu wyświetlania;

3. reguły przeglądarki – „wbudowane” w przeglądarkę, zgodne z zaleceniami CSS odnośnie domyślnego formatowania elementów.

Ogólna zasada mówi, że reguły autora mają większą wagę niż reguły użytkownika, a te z kolei mają większą wagę niż reguły przeglądarki. Zarówno autorzy jak i użytkownicy mogą wzmacniać siłę swoich reguł wskazując je jako ważne (ang. important). Reguły ważne mają większą wagę niż reguły normalne z tego samego źródła. Ważna reguła użytkownika ma większą wagę niż ważna reguła autora (od CSS2).

Arkusze stylów mogą importować reguły z innych arkuszy za pomocą słowa kluczowego „@import”, po którym następuje adres URL wskazujący importowany arkusz. Mechanizm ten pozwala na strukturalizację złożonych arkuszy stylów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>