ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Charakterystyka typów multimediów (2/2)

Charakterystyka typów multimediów (2/2)


Dane audio to muzyka i mowa. Mowa jest szczególnym przypadkiem danych audio, którym towarzyszą inne metadane niż muzyce i często również tekstowy zapis treści. Dane audio w postaci cyfrowej mogą być wynikiem próbkowania sygnału analogowego (np. z mikrofonu) albo być syntezowane na podstawie zapisu podobnego do nutowego. Dane będące wynikiem próbkowania mogą być zapisane w postaci nieskompresowanej (format PCM) lub skompresowanej (np. MP3 – kompresja z utratą jakości, wykorzystująca właściwości ludzkiego zmysłu słuchu). Najpopularniejszym formatem dla dźwięku syntezowanego jest MIDI.

Oprócz samodzielnych obrazów, audio i wideo, w praktyce często występują dane rzeczywiście multimedialne, czyli zakodowane w kilku różnych mediach. Typowym przykładem są filmy, w których sekwencji wideo towarzyszy zsynchronizowana z nią ścieżka dźwiękowa, a opcjonalnie też napisy (ang. subtitles). Innym przykładem danych integrujących wiele mediów są prezentacje multimedialne, gdzie tekstowo-obrazkowym slajdom towarzyszy dźwięk z komentarzem i opcjonalnie animacje. W przypadku złożonych obiektów multimedialnych, składające się na nie media mogą być składowane niezależnie lub razem, tworząc nowy format. Przykładem złożonego formatu jest choćby powszechnie znany format AVI, w którym przeplecione ze sobą są niezależnie kompresowane wideo i audio.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>