ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd29

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Prezentacja danych multimedialnych (1/2)

Prezentacja danych multimedialnych (1/2)


Problemy prezentacji danych multimedialnych dotyczą danych wrażliwych na opóźnienia, czyli danych audio i wideo. Szczególnie problemy uwidaczniają się dla danych wideo, ze względu na ich duży rozmiar. W praktyce dla danych wideo stosowana jest transmisja strumieniowa z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, klient może nie dysponować wolną przestrzenią dyskową umożliwiającą pobranie i składowanie całego filmu po swej stronie przed rozpoczęciem odtwarzania. Po drugie, w przypadku transmisji strumieniowej prawie natychmiast po rozpoczęciu przesyłania danych może rozpocząć się odtwarzanie filmu po stronie klienta, bez konieczności oczekiwania na przesłanie całego filmu.

Dla pojedynczego strumienia musi być spełniony oczywisty i z pozoru łatwy do spełnienia warunek, tj. ilość produkowanych danych musi w każdej chwili przewyższać ilość danych konsumowanych. Sytuacja niestety jest o tyle skomplikowana, że poziom konsumpcji danych może być zmienny w czasie ze względu na kompresję danych, a poziom produkcji danych może być zmienny ze względu na konieczność zmiany ścieżek przy odczycie z dysku, zmienne prędkości transmisji danych dla różnych regionów nośnika, itp.

W przypadku obsługi wielu klientów przez wiele strumieni, system musi zadbać, aby do każdego strumienia w odpowiednim momencie wysłać odpowiednią ilość danych. Przyjmując kolejne żądanie system musi zapewnić, aby nie spowodowało to obniżenia poziomu jakości usług obsługiwanym już użytkownikom. Strumienie obsługiwane są w tzw. rundach – w każdej rundzie do każdego strumienia przekazywana jest odpowiednia ilość danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>