ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd28

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Składowanie danych multimedialnych

Składowanie danych multimedialnych


Składowanie danych stanowi istotny problem dla danych multimedialnych o szczególnie dużym rozmiarze, czyli przede wszystkim filmów wideo. Pierwszym ograniczeniem jakie może napotkać system składowania danych wideo jest ograniczona pamięć dyskowa. Tradycyjnie problem ten był rozwiązywany przez wykorzystanie hierarchicznych struktur składowania. Idea polegała na przechowywaniu najczęściej żądanych filmów na dyskach magnetycznych (dostępnych on-line), a wszystkich filmów na nośnikach typu dyski optyczne czy taśmy (dostępnych off-line), udostępnianych przez urządzenia typu jukebox albo archiwa obsługiwane przez roboty. Dane zawsze były serwowane z pamięci dyskowej, co pociągało za sobą konieczność migracji danych z pamięci off-line do on-line w przypadku żądania mało popularnego filmu.

Drugim problemem, który miał znaczenie przede wszystkim w przeszłości, była zbyt mała szybkość transmisji danych z dysków. Rozwiązania tego problemu to replikacja i striping. Replikacja polega na duplikowaniu zawartości poszczególnych dysków, dzięki czemu kolejne fragmenty filmu mogą być równolegle odczytywane z kolejnych dysków. Striping to technika umożliwiająca osiągnięcie tego samego efektu, ale bez duplikowania danych i marnowania przestrzeni dyskowej. W tym wypadku dane rozmieszczane są na kolejnych dyskach w formie tzw. pasków (ang. stripe). Fragmenty jednego paska mogą być odczytywane równolegle, zwiększając przepustowość transmisji danych filmu z macierzy dyskowej maksymalnie tyle razy, ile dysków obejmuje pasek.

Rozwiązania przedstawione na slajdzie w ostatnich latach z pewnością straciły na znaczeniu w związku z ciągłym wzrostem pojemności i szybkości dysków magnetycznych połączonym ze spadkiem ich cen. Niemniej, pojemność macierzy dysków serwera w dalszym ciągu jest mniejsza od praktycznie nieograniczonej pojemności archiwów taśmowych obsługiwanych przez roboty, a szybkość transmisji danych z dysków magnetycznych w dalszym ciągu stanowi wąskie gardło w porównaniu z szybkością odczytu danych z pamięci operacyjnej, a nawet szybkością transmisji danych przez nowoczesne sieci komputerowe.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>