ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Metadane

Metadane


Metadane to „dane o danych”. Metadane mają szczególne znaczenie w opisie i wyszukiwaniu danych multimedialnych. Zależnie od ich charakteru, niektóre metadane mogą być automatycznie wyekstrahowane z zawartości binarnej, a niektóre muszą być wprowadzone przez człowieka i towarzyszyć zawartości multimedialnej. Ze względu na charakter metadanych można pokusić się o ich następującą klasyfikację:

Metadane sygnałowe to wyodrębnione właściwości sygnału stanowiącego zapis zawartości multimedialnej. Mogą być stosunkowo łatwo wygenerowane automatycznie w oparciu o specjalne algorytmy. Przykłady metadanych sygnałowych to: histogram kolorów czy tekstura dla obrazów, dynamika ruchu dla sekwencji wideo, melodia dla sekwencji audio.

Metadane semantyczne to metadane opisujące znaczenie danych, czyli zawierające informacje o obiektach, postaciach, zdarzeniach, itp. reprezentowanych przez treści multimedialne. Metadane semantyczne są trudne bądź niemożliwe do w pełni automatycznego uzyskania. Powstają one w wyniku tworzenia adnotacji przez człowieka, który może być wspomagany przez narzędzia dokonujące automatycznej segmentacji obrazu, podziału sekwencji wideo na ujęcia itp.

Metadane zewnętrzne to informacje nieodnoszące się bezpośrednio do zawartości medium, tylko do sposobu jego tworzenia, przechowywania, udostępniania, czy klasyfikacji. Przykłady metadanych zewnętrznych to reżyser filmu, nazwa pliku źródłowego, typ kompresji pliku, tytuł zdjęcia, czas i miejsce wykonania zdjęcia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>