ZSBD-2st-1.2-w6.tresc-1.1-Slajd14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Relacje ASR

Relacje ASR


Na slajdzie pokazano przykładową bazę danych zawierającą cztery kolekcje obiektów w uczelnianej bazie danych: studentów, kierunki studiów, wykładane przedmioty i wykładowców. Z przedstawionego stanu bazy danych wynika, że student Józef Nowak studiuje równolegle na dwóch kierunkach studiów: Informatyce i Zarządzaniu. Na kierunku Informatyka są wykładane dwa przedmioty: Bazy danych i Grafika. Wykładowca Jan Tarzan wykłada Bazy danych, a wykładowca Henryk Nowek – grafikę.

Na dole slajdu pokazano przykładową strukturę relacji ASR materializującą ścieżki nawigujące od Studentów, przez Kierunki studiów, wykładane przedmioty i wykładowców do imion wykładowców. Są tylko dwie kompletne ścieżki. Pierwsza prowadzi od studenta Józefa Nowaka przez kierunek studiów Informatyka, przedmiot Bazy danych, wykładowcę Jana Tarzana do imienia Jan. Początkiem drugiej ścieżki jest również student Józef Nowak. Prowadzi ona przez kierunek studiów Informatyka, przedmiot Grafiką, wykładowcę Henryka Nowka, do imienia wykładowcy: Henryk.

Technologia relacji ASR przewiduje możliwość pamiętania również niekompletnych ścieżek. W podanym przykładzie niekompletną ścieżką jest ścieżka prowadząca od studenta Józefa Nowaka i kończąca się na kierunku Zarządzania. Kierunek ten nie przypisanych żadnych przedmiotów, więc ścieżka kończy się przedwcześnie.

Relacje ASR pozwalają na wydajną nawigację wzdłuż wszystkich ścieżek, które są fragmentami maksymalnej ścieżki zdefiniowanej relacji ASR. Na przykład, relacja ASR może być zastosowana dla przyśpieszenia nawigacji wzdłuż ścieżki wyszukującej imion wykładowców pracujących na kierunku Informatyka, która to ścieżka jest częścią maksymalnej ścieżki zdefiniowanej w relacji ASR.

Dla przyśpieszenia dostępu do relacji ASR na obydwu końcach relacji, to jest na pierwszym i ostatnim atrybucie relacji są zakładane dotykowe struktury fizyczne, na przykład indeksy typu B-drzewo.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>