ZSBD-2st-1.2-w6.tresc-1.1-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Indeksowanie wyrażeń ścieżkowych

Indeksowanie wyrażeń ścieżkowych


Ścieżki są wieloczłonowymi wyrażeniami opisującymi nawigację wzdłuż powiązań między obiektami, w głąb atrybutów złożonych i do wyników metod bezparametrowych. Wartościami wyrażeń ścieżkowych są wartości proste lub obiekty, których typ jest określony przez ostatni element ścieżki. Na slajdzie pokazano przykład wyrażenia ścieżkowego, które dla uczelnianej bazy danych pozwala znaleźć imiona wykładowców, którzy wykładają przedmioty na kierunku, na którym studiuje dany student. Kolejne człony zdefiniowanej ścieżki opisują przejścia między kolejnymi zbiorami obiektów: kierunki, na których studiuje student, przedmioty, które są wykładane na tych kierunkach, wykładowcy, którzy wykładają te przedmioty i na końcu zbiór imion tych wykładowców.

Szybka nawigacja wzdłuż długich wyrażeń ścieżkowych wymaga wydajnej implementacji struktur dostępu do wartości wyrażeń ścieżkowych. Znane są dwa rozwiązania tego problemu. Pierwsze polegające na materializacji kompletnych ścieżek dostępu przez zapamiętanie wszystkich potencjalnych dróg nawigacji ze zbioru obiektów reprezentujących pierwszy człon ścieżki do zbioru obiektów osiągalnego za pomocą ścieżki i reprezentujących ostatni człon ścieżki. Zmaterializowane ścieżki są składowane w tak zwanych relacjach ASR (ang. Access Support Relations). Drugie rozwiązanie polega na materializacji hierarchii wszystkich kombinacji ścieżek binarnych w wyrażeniu ścieżkowym pamiętających tylko początki i końce ścieżek, bez członów pośrednich. Obydwa rozwiązania dopuszczają by definiowane ścieżki obejmowały nawigacje wzdłuż związków wielokrotnych i atrybutów wielowartościowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>