ZSBD-2st-1.2-w4.tresc-1.1-Slajd4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład złożonej rzeczywistości

Przykład złożonej rzeczywistości


Na rysunku przedstawiono model fragmentu świata rzeczywistego o charakterystyce reprezentatywnej dla wymienionych nowych dziedzin zastosowań. Przykład został zamodelowany za pomocą diagramu klas języka UML.

Pierwszą charakterystyczną cechą zamodelowanej rzeczywistości są złożone struktury danych. Przykładem jest klasa „Obraz ”, która jest nieograniczoną kolekcją elementów składowych, którymi są „Figury ”. Poszczególne typy figur również mają złożoną konstrukcję. Na przykład „Wielokąty są kolekcjami krawędzi, które z kolei są parami „Wierzchołków ”. Na koniec typami danych „Wierzchołków jest klasa „Punkt ”.

Kolejną cechą przykładu jest zdefiniowana przez użytkownika semantyka operacji dostępnych dla zdefiniowanych klas, wykraczająca poza operacje predefiniowanych typów danych. Przykładem są operacje dostępne dla klasy „Figura ”: wyznaczanie powierzchni i przesuwanie figur na płaszczyźnie.

Demonstrowany przykład obejmuje również hierarchię klas, której korzeniem jest abstrakcyjna klas „Figura ”, a liśćmi klasy reprezentujące różne typy figur: „Odcinki ”,Koła i „Wielokąty ”. Dzięki temu atrybut „Elementy klasy „Figura na charakter polimorficzny. Wartościami kolekcji „Elementy " są obiekty o różnej strukturze i semantyce operacji.

Ostatnią specyficzną własnością ilustrowaną przez przykład są jawne związki między klasami. Są to: binarny związek między klasą „Obraz i klasą „Osoba reprezentujący autorstwo poszczególnych „Obrazów oraz unarny związek między „Obrazami reprezentujący zapożyczenia między „Obrazami ”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>