ZSBD-2st-1.2-w4.tresc-1.1-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Nowe dziedziny zastosowań baz danych

Nowe dziedziny zastosowań baz danych


W czasie powstawania relacyjnego modelu danych typowymi dziedzinami zastosowań systemów baz danych były bankowość, ubezpieczenia, finanse, gospodarka magazynowa, itp. Wspólna charakterystyka systemów tej klasy obejmuje proste struktury danych i prosty model ich przetwarzania. Typowymi wartościami atrybutów danych są teksy, liczby i daty.

Na początku lat osiemdziesiątych, rozpoczęły się próby stosowania systemów baz danych w nowych dziedzinach, takich jak, systemy wspomagania projektowania, systemy informacji przestrzennej lub systemy multimedialne. Charakterystyka tej klasy zastosowań jest diametralnie odmienna. Przetwarzane i składowane dane są złożone strukturalnie. Typowe są hierarchicznie złożone struktury danych oraz liczne i intensywnie przetwarzane powiązania między danymi. Powiązanie te mają złożoną semantykę: referencji, agregacji lub kompozycji. Również semantyka danych jest bardziej złożona. Informacje, które są przetwarzane w nowych dziedzinach zastosowań to długie dokumenty tekstowe, obrazy, animacje, dane wielowymiarowe, itp.

Lata osiemdziesiąte to również okres, kiedy rozpowszechniły się języki obiektowe. Chętnie i powszechnie stosowanymi narzędziami programowymi stosowanymi do budowy aplikacji stały się języki, takie jak: C++, Delphi i Java. Integracja aplikacji baz danych pisanych za pomocą języków obiektowych z relacyjnymi bazami danych była trudna i nienaturalna ponieważ system typów bazy danych i system typów aplikacji są całkowicie odmienne.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>