ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu


Celem wykładu jest poznanie mechanizmów aktywności oferowanych przez współczesne systemy zarządzania bazami danych.

W ramach wykładu zostanie przedstawiony powszechnie akceptowany model aktywności ECA. Pokazane zostaną typowe dziedziny zastosowań dla aktywnych baz danych. Następnie poznamy podstawowe własności aktywnych baz danych: dostępne schematy aktywności, typy zdarzeń elementarnych oraz sposób definiowania zdarzeń złożonych. Definiowanie aktywnych reguł zostanie zilustrowane przykładami z różnych komercyjnych aktywnych systemów baz danych. Na koniec przedstawimy podstawowe metodyki projektowania zbiorów aktywnych reguł.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>