ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przepisywanie zapytań (1)

Przepisywanie zapytań (1)


Oprócz replikowania danych, inną bardzo ważną i często stosowaną dziedziną zastosowań perspektyw zmaterializowanych jest optymalizacja zapytań analitycznych. Dla tych zastosowań perspektywy zmaterializowane służą do przechowywania wyliczonych danych (najczęściej zagregowanych), których wyznaczenie jest czasochłonne. Jeżeli w systemie pojawi się zapytanie, które może zostać wykonane z wykorzystaniem zmaterializowanych perspektyw, zamiast korzystania z tabel źródłowych, wówczas optymalizator zapytań skonstruuje odpowiednie zapytanie do tych perspektyw. Jest to tzw. przepisanie zapytania (ang. query rewriting). Proces ten jest niewidoczny dla użytkownika.

Materializowanie danych ma w tym przypadku sens jeżeli w systemie często pojawiają się zapytania identyczne lub podobne do tego, które występuje w definicji perspektywy. Dodatkowo, dane w tabelach źródłowych takiej perspektywy nie powinny ulegać częstemu modyfikowaniu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>