ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Perspektywa zmaterializowana - przykład

Perspektywa zmaterializowana - przykład


Na slajdzie przedstawiono przykładowe polecenie definiujące perspektywę zmaterializowaną o nazwie MV_SPRZEDAZ. Klauzula REFRESH COMPLETE zapewnia pełne odświeżanie perspektywy, a klauzula NEXT definiuje okres jej odświeżania (w przykładzie co 20 sekund). W klauzuli AS podano zapytanie określające strukturę perspektywy i jej zawartość. Perspektywa ta udostępnia atrybuty miasto , prod_nazwa i nazwa_miesiaca oraz agregaty sum(l_sztuk ) i sum(wartosc ) pochodzące z tabel źródłowych sprzedaz , sklepy , produkty i czas znajdujących się w zdalnym źródle o nazwie BD10 .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>