ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd31

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Metadane (1)

Metadane (1)


Niezwykle ważnym komponentem każdej hurtowni danych są tzw. metadane.

Metadane można najprościej zdefiniować jako dane opisujące system i przechowywane w nim dane. Zarządzanie metadanymi i ich udostępnianie jest szczególnie ważnym problemem w zakresie integracji źródeł danych w ramach procesów ETL i zwiększania efektywności przetwarzania OLAP.

Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie metadanych, tj. metadane techniczne i metadane administracyjne.

Metadane techniczne opisują m.in.:

- struktury i zawartość źródeł danych,

- metody dostępu do źródeł danych,

- własności danych wykorzystywane przez optymalizatory zapytań,

- opis schematu hurtowni danych (tabele, wymiary, ograniczenia integralnościowe),

- opis struktur fizycznych hurtowni danych (indeksy, partycje).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>