ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd30

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przetwarzanie równoległe (2)

Przetwarzanie równoległe (2)


Przykładowo, pierwsze polecenie ze slajdu odczytuje zawartość tabeli Sprzedaż z wykorzystaniem 5 równocześnie działających procesów. Jest to zapytanie wykonane w systemie Oracle.

select /*+ PARALLEL(sp , 5 ) */ sklep_id , sum(ilosc )

from sprzedaz sp

group by sklep_id ;

Liczbę procesów podaje się w zapytaniu za pomocą wskazówki PARALLEL. Wymaga ona dwóch argumentów wywołania. Pierwszym z nich jest alias do odczytywanej tabeli, a drugim - liczba procesów realizujących zapytanie.

Drugie polecenie ze slajdu tworzy tabelę sklepy_kopia z wykorzystaniem 3 równocześnie działających procesów.

create table sklepy_kopia parallel 3 as select * from sklepy ;

W tym przypadku liczbę procesów określa się w klauzuli PARALLEL.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>