ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Indeks bitmapowy - koncepcja (1)

Indeks bitmapowy - koncepcja (1)


Ideą indeksu bitmapowego (ang. bitmap index) jest wykorzystanie pojedynczych bitów do zapamiętania informacji o tym, że dana wartość atrybutu występuje w określonym rekordzie tabeli. Dla każdej unikalnej wartości atrybutu jest przechowywana tablica bitów, zwana mapą bitową . Każdy bit mapy odpowiada jednemu rekordowy w tabeli R – bit pierwszy odpowiada pierwszemu rekordowi w tabeli R , bit drugi – drugiemu rekordowi itp. Dla mapy A = ’zielony bit n przyjmuje wartość jeden, jeśli wartością atrybutu A rekordu o numerze n jest ‘zielony ’. W przeciwnym przypadku bit n przyjmuje wartość zero.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>