ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Indeks połączeniowy

Indeks połączeniowy


Indeks połączeniowy (ang. join index) łączy z sobą rekordy z różnych tabel posiadające tę samą wartość atrybutu połączeniowego, jest więc strukturą zawierającą zmaterializowane połączenie wielu tabel. Indeks taki posiada strukturę B–drzewa zbudowanego na atrybucie połączeniowym tabeli (bądź na wielu takich atrybutach). Liście indeksu zawierają wspólne wartości atrybutu połączeniowego tabel wraz z listami adresów rekordów w każdej z łączonych tabel.

Slajd przedstawia strukturę indeksu połączeniowego zdefiniowanego na atrybucie sklep_id tabeli Sklepy . W tym przypadku, liście indeksu zawierają:

- wskaźniki do rekordów opisujących każdy ze sklepów

- adresy wszystkich rekordów z tabeli Sprzedaż opisujących sprzedaż danego sklepu.

W przykładzie liść z wartością indeksowanego atrybutu sklep_id równą 1010 zawiera wskaźnik do rekordu w tabeli Sklepy opisującego sklep o tym numerze i listę wskaźników do rekordów tabeli Sprzedaż opisujących sprzedaż w sklepie o numerze 1010.

Ten przykładowy indeks przyspiesza wyszukiwanie danych na temat sprzedaży wskazanego sklepu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>