ZSBD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Schemat płatka śniegu

Schemat płatka śniegu


Jeśli wymiary są znormalizowane (spełniają przynajmniej 3 postać normalną), wówczas schemat magazynu danych ma postać płatka śniegu . Przykładowy schemat o takiej strukturze został przedstawiony na slajdzie. W tym przypadku, wymiary Lokalizacja , Produkty i Czas mają postać hierarchii. Przykładowo, wymiarze Lokalizacja każdy sklep (tabela Sklepy ) znajduje się w mieście (tabela Miasta ), które z kolei znajduje się w województwie (tabela Województwa ). Podobnie, w wymiarze produktów istnieje jawna hierarchia, w której produkty należą do rodzajów, a rodzaje do kategorii.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>