ZSBD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd17

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Schemat gwiazdy

Schemat gwiazdy


Przykładowy schemat gwiazdy przedstawia slajd. Centralna tabela Sprzedaż zawiera informacje o sprzedaży pewnych produktów, w pewnych sklepach, w określonym czasie. Tabele Sklepy , Produkty i Czas są nazywane tabelami wymiarów (ang. dimension tables), natomiast tabela centralna jest nazywana tabelą faktów (ang. fact table). Atrybuty miar tabeli Sprzedaż to wartość i l_sztuk . Tabela faktów zawiera również atrybuty produkt_id , sklep_id , data . Są to klucze obce, których wartości wskazują na odpowiednie wymiary. W takim schemacie tabele wymiarów, tj. Sklepy , Produkty i Czas są zdenormalizowane (nie spełniają przynajmniej 3 postaci normalnej).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>