ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd16

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Modyfikacja (1/2)

Modyfikacja (1/2)


Za pomocą instrukcji XUpdate możemy także modyfikować zawartość węzłów istniejących w dokumencie. W tym celu może zostać wykorzystany element xu:update. Jego zadaniem jest zastąpienie zawartości określonych węzłów inną zawartością zdefiniowaną we wnętrzu elementu xu:update. Obowiązkowy atrybut select wskazuje na węzły, których zawartość ma zostać wymieniona.

Wymiana zawartości może dotyczyć węzłów prostych takich jak: komentarze, atrybuty, węzły tekstowe i węzły elementów prostych. Wartość, na którą zawartość węzła będzie wymieniana musi być prosta. Oznacza to, że nie możemy, dla przykładu, zamienić elementu złożonego na zawartość złożoną.

Przykład modyfikacji zawartości elementu na zawartości prostą został umieszczony na slajdzie jako pierwszy.

Przykład modyfikacji zawartości atrybutu został umieszczony poniżej.

W przykładzie pierwszym modyfikacji podlega zawartość elementu nazwa pierwszego z zespołów. Zostaje ona w wyniku polecenia wymieniona na ciąg znaków Administracja.

W przykładzie drugim modyfikacji polega atrybut ID tego samego zespołu. Po wykonaniu polecenia będzie on posiadał wartość 1.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>