ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wstawianie węzłów podrzędnych

Wstawianie węzłów podrzędnych


Elementy xu:insert-before i xu:insert-after dodają węzły przed lub po węzłach wskazywanych przez atrybut select. Nie jest to czasami wygodne rozwiązanie. Za pomocą elementu xu:append możemy zdefiniować polecenie polegające na dodaniu węzła podrzędnego w stosunku do wyznaczonego węzła. Instrukcja xu:append posiada dwa atrybuty:

- select – za pomocą którego możemy wskazać węzły, do których należy nowotworzony węzeł wstawić. Jest to atrybut obowiązkowy;

- child – który definiuje pozycję dla wstawianego węzła. Typ wyrażenia występującego jako wartość atrybutu child to liczba całkowita. Jest to atrybut opcjonalny, jeśli zostanie on pominięty, wówczas nowotworzony węzeł zostanie umieszczony za ostatnim potomkiem wskazywanego węzła.

Podobnie jak w przypadku poleceń xu:insert-before i xu:insert-after, element xu:append może zawierać następujące elementy:

- xu:element,

- xu:attribute,

- xu:text,

- xu:processing-instruction,

- xu:comment.

Na slajdzie przedstawiony został przykład wstawiający do każdego elementu zespół atrybut ID o wartości równej 0.

W przypadku wstawiania atrybutu pominięcie atrybutu child było zamierzone. Kolejność atrybutów we wnętrzu elementów XML nie ma bowiem znaczenia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>