ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Fragmentacja/partycjonowanie (1)

Fragmentacja/partycjonowanie (1)


Jednym z podstawowych zagadnień projektowania RBD jest określenie sposobu podziału danych pomiędzy węzły, tak aby efektywność całego systemu była zadowalająca. Jedną z technik stosowanych w tym zakresie jest fragmentacja i alokacja.

Fragmentacja polega na podziale obiektu przechowującego dane, najczęściej tabeli, na mniejsze części, zwane fragmentami lub partycjami. W praktyce wyróżnia się trzy techniki fragmentacji, tj. fragmentację poziomą, pionową i mieszaną.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>