ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wprowadzenie

Wprowadzenie


Wiele problemów związanych z projektowaniem i zarządzaniem scentralizowanymi bazami danych, m.in. projektowanie struktury bazy danych, przetwarzanie i optymalizacja zapytań, zarządzanie współbieżnością transakcji, staje się znacznie trudniejsze w przypadku baz rozproszonych.

Dostępne na rynku komercyjne SZBD (Oracle9i/10g, Sybase Adaptive Server Enterprise i Sybase Adaptive Server Anywhere, IBM DB2, MS SQLServer2000 i SQLServer2005) oferują mniej lub bardziej zaawansowaną funkcjonalność wymaganą przy budowie systemów RBD.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>