ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd38

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Scentralizowany 2PC - przygotowanie (2)

Scentralizowany 2PC - przygotowanie (2)


W fazie przygotowania, uczestnik odbiera komunikat PREPARE od koordynatora globalnego i przygotowuje się do zatwierdzenia swojej transakcji lokalnej. Przygotowanie to polega na zapisaniu w swoim lokalnym pliku logu stanu transakcji i rekordu mówiącego o gotowości do zatwierdzania. Następnie uczestnik wysyła do KG komunikat READY_COMMIT, potwierdzający przygotowanie.

W przypadkach, gdy uczestnik nie może się przygotować do zatwierdzenia lub odbierze od KG komunikat ABORT (przygotowanie do wycofania), wówczas zapisuje w swoim logu stan transakcji i rekord mówiący o wycofywaniu transakcji. Następnie uczestnik wysyła komunikat ABORT do KG i przechodzi do stanu oczekiwania na kolejny komunikat.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>