ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd37

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Scentralizowany 2PC - przygotowanie (1)

Scentralizowany 2PC - przygotowanie (1)


Na kolejnych slajdach zostaną szczegółowo omówione poszczególne fazy protokołu 2PC w topologii scentralizowanej. W praktyce ta topologia jest wykorzystywana najczęściej.

W fazie przygotowania, koordynator globalny wykonuje następujące czynności:

- zapisuje na dysku w swoim lokalnym pliku logu rekord mówiący o rozpoczęciu zatwierdzania transakcji;

- następnie wysyła do uczestników żądanie przygotowania do zatwierdzania; jest to komunikat PREPARE;

- po wysłaniu tego komunikatu KG przechodzi w stan oczekiwania na komunikaty od uczestników.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>