ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd28

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zarządzanie transakcjami w RBD

Zarządzanie transakcjami w RBD


W systemie RBD użytkownik może wykonać transakcję, która adresuje wiele węzłów. Przykład takiej transakcji przedstawiono na slajdzie. W skład systemu wchodzi 6 baz danych BD1-BD6. Z bazy BD1 użytkownik wykonuje transakcję która wstawia dane do tabeli konta_log w bazie BD6, modyfikuje zawartość tabeli konta w bazie BD2 i BD1. Ta ostatnia modyfikacja uruchamia polecenia insert do tabel w bazach DB4 i BD5. Transakcję taką będziemy nazywali rozproszoną (ang. distributed transaction) lub globalną (ang. global transaction).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>