ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd27

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Implementacja replikacji

Implementacja replikacji


W praktyce replika jest implementowana jako pewien obiekt bazy danych, którego definicja zawiera:

- moment odświeżania,

- sposób odświeżania,

- zakres replikowanych danych z tabel źródłowych; zakres ten najczęściej specyfikuje się za pomocą zapytania SQL.

Z repliką jest związany systemowy proces odpowiedzialny za jej odświeżanie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>