ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd20

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Replikacja danych

Replikacja danych


Drugim podstawowym zagadnieniem projektowania RBD jest określenie sposobu duplikowania danych w wielu węzłach systemu RBD. Duplikowanie takie będziemy dalej nazywali replikacją danych.

Replikacja polega na tworzeniu kopii danych pochodzących z jednego węzła i przechowywaniu tych kopii w innych węzłach.

Cele replikacji są następujące:

- przyspieszenie dostępu do danych poprzez ich umieszczenie w węźle, który z nich intensywnie korzysta; przykładami mogą być tabele słownikowe miast, województw i kodów adresowych w systemach ewidencji, katalogi produktów w systemach sprzedaży;

- równoważenie obciążenia węzłów poprzez powielanie intensywnie wykorzystywanych (odczytywanych) danych do innych węzłów;

- równoległe wykonywanie zapytań adresujących te same dane; w takim przypadku 2 zapytania odwołujące się do tej samej tabeli mogą zostać wykonane na dwóch różnych replikach tej tabeli;

- zwiększenie efektywności dostępu do danych przez wybór repliki, do której dostęp jest najszybszy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>