ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problem alokacji (3)

Problem alokacji (3)


Optimum przydziału jest definiowane w kontekście łącznego kosztu i efektywności systemu. Łączny koszt uwzględnia:

- koszt przechowywania fragmentu Fi w węźle Wj,

- koszt odczytu fragmentu Fi z węzła Wj,

- koszt zmodyfikowania fragmentu Fi w węźle Wj,

- koszt komunikacji z węzłem Wj.

Efektywność systemu jest natomiast mierzona przepustowością w każdym z jego węzłów.

W literaturze zaproponowano wiele algorytmów alokacji. Ich omówienie wykracza jednak poza zakres tego wykładu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>