ZSBD-2st-1.2-lab8.tresc-1.3-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zagnieżdżone tabele – SQL – cd.

Zagnieżdżone tabele – SQL – cd.


Przykład przedstawiony na slajdzie pokazuje jak można usuwać elementy z zagnieżdżonej tabeli. Użycie polecenia DELETE jest analogiczne do poprzednio demonstrowanych poleceń INSERT i UPDATE. W miejscu gdzie zwykle podaje się nazwę tabeli, podano operator TABLE z podzapytaniem, które zwraca kolekcję, którą chcemy zmodyfikować. Aby móc odczytać wartości elementów kolekcji użyto operatora VALUE, któremu przekazano jako parametr alias modyfikowanej tabeli. Warunek selekcji określa że usunięty ma zostać towar „Salsa”. Analizując wynik polecenia pokazany na slajdzie można łatwo zauważyć, że towar ten został usunięty.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>